Обществени поръчки

Публична покана 9041717

Публична покана 9041528 / оттеглена на 11.05.2015 г.

Публична покана 9040668

Публична покана 9035932

Публична покана 9035898 - Доставка на 1 брой нов санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП -Ловеч

Публична покана 9028060

Публична покана 9026989

Публична покана 9026988

Публична покана 9013564

Публична покана 9013565

Публична покана 9014134 - Документация

Открити процедури по ЗОП

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за сметка на средства от фонд за СБКО.
Приложени документи:

Процедура на договаряне без обявление, при условията на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за доставка на течни горива за транспорт - дизелово гориво и бензин А95Н за автомобилите на ЦСМП -Ловеч с филиали на територията на област Ловеч - Ловеч, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Троян за 2015 г.
Приложени документи:

Процедура на договаряне без обявление,при условията на чл.90,ал.14, т.11 от ЗОП, за доставка на течни горива за транспорт - дизелово гориво и бензин А95Н , за автомобилите на ЦСМП -Ловеч с филиали на територията на област Ловеч за 2014 г.
Приложени документи: