Организация на дейността и структурни звена

Организационната структура на ЦСМП – Ловеч включва следните структурни единици